Vozačka dozvola

Gdje se izdaje vozačka dozvola?

Vozačku dozvolu izdaje bilo koja policijska uprava, odnosno policijska postaja, bez obzira na prebivalište vozača. 

Može li se vozačka dozvola izdati ako imam prebivalište u nekoj državi EGP-a?

Ne, za izdavanje vozačke dozvole nužno je da hrvatski državljanin ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je vozač državljanin države članice EGP-a, nužno je da u Republici Hrvatskoj ima prijavljeno uobičajeno prebivalište, odnosno da se u Republici Hrvatskoj školuje sukladno članku 6. Pravilnika o vozačkim dozvolama. Ukoliko je vozač stranac, nužno je da ima reguliran privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj. 

Trebam li mijenjati vozačku dozvolu koja mi je izdana do 65.  godine života?

Ne. Vozačke dozvole izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine.  

Može li se u vozačkoj dozvoli evidentirati kod 95 na temelju svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač?

Ne. Kod 95 se u vozačkoj dozvoli evidentira isključivo na temelju svjedodžbe o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi (SSO), a ne i na temelju svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač. Kod 95 se upisuje za upravljanje vozilima C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE kategorije. Postupak u svezi ishođenja SSO o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi, propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.  

Mogu li upravljati vozilom u prometu temeljem potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole?

Da. Na području Republike Hrvatske može se upravljati vozilom u prometu temeljem potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, i to u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.  

Mogu li izrađenu vozačku dozvolu preuzeti u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji?

Ne. Izrađena vozačka dozvola se preuzima u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Izuzetak je vozačka dozvola koja je izrađena u žurnom postupku koja se UVIJEK preuzima u Policijskoj upravi zagrebačkoj.