Prava i obveze

 

Prava i obveze između polaznika Programa obrazovanja za zanimanje policajac i Ministarstva unutarnjih poslova uređuju se Ugovorom o školovanju.
Za vrijeme školovanja polaznicima su osigurani smještaj, prehrana, literatura, školski pribor, športska oprema te mjesečna novčana naknada.
 
Polaznici se nakon uspješno završenog programa obrazovanja primaju u službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od dvanaest mjeseci, te se raspoređuju na radna mjesta sukladno potrebama policijskih uprava.
Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit, i provesti u službi najmanje pet godina od dana završetka probnog rada (vježbeničkog staža) sukladno potrebama Ministarstva unutarnjih poslova.

Sve informacije o budućim natječajima i upisu u Program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac bit će objavljene u rubrici natječaja na webu MUP-a.