Program XX - XXXIX

 
XX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja regionalnog razvitka, obnove, prognanika i povratnika, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1 Zakon o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00),
2 Zakon o područjima posebne državne skrbi, (»Narodne novine«, broj 26/03, 42/05 i 90/05),
3 Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara, (»Narodne novine«, broj 44/01 i 90/05),
4 Zakon o brdsko-planinskim područjima, (»Narodne novine«, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05 i 90/05),
5 Zakon o otocima, (»Narodne novine«, broj 34/99, 32/02),
6 Zakon o prostornom uređenju, (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
7 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03, 100/04)
8 Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (»Narodne novine« broj 68/00),
9 Zakon o utvrđivanju ratne štete (»Narodne novine« broj 61/91 i 70/91),
10 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (»Narodne novine« broj 117/03).
11 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 117/03).
12 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine« broj 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99),
13 Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 10/01),
14 Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« br. 94/05).

XXI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja ugostiteljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03. – pročišćeni tekst i 117/03.)
1.2. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, broj 84/05.)
1.3. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standar­dima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03. i 73/04.)
1.4. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, broj 175/03. i 106/04.)
1.5. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 52/04. i 106/04.)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96., 19/96., (ispr) i 76/98.)
2.2. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96., 23/97. i 134/98.)
2.3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turi­zma (»Narodne novine«, broj 30/94.)
2.4. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00. i 42/05.)
2.5. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 35/95 i 52/95)
2.6. Pravilnik o turističkim uslugama nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, broj 109/96)
2.7. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« 142/99., 47/00., 121/00., 45/01.,108/01.,106/04.)
2.8. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97., 105/98., 38/99., 56/00. i 106/00.).

XXII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Predmet Biljna proizvodnja obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst) kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.2. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.4. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.5. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.6. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.7. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.8. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj. 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.9. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.10. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.12. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (N. N. br.12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, – samo inspektori koji polažu za poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju,
1.13. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.14. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
2. Predmet Vinogradarstvo i vinarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za vinarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.2. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
3. Predmet Biljno zdravstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.2. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.3. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.4. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.6. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.7. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.8. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.9. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.10. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.11. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.12. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.13. Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine« broj 68/98), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.14. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narod­ne novine« broj 113/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.15. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.16. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4. Predmet stočarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.2. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, broj 171/97),
4.3. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, broj 101/97),
4.4. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 156/02),
4.5. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, broj 114/05),
4.6. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za stočarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.7. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.8. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, br. 171/03),
4.9. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, br. 101/97),
4.10. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 156/02),
4.11. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, br. 114/05),
4.12. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Poljoprivredni, stočarski, vinarski i fitosanitarni inspektori pored gore navedenih propisa moraju poznavati odredbe članka 170. Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 12/02, 187/03, 105/04 i 127/04) i članka 180. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99, 58/02, 142/02 i 62/03 – pročišćeni tekst)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredno zemljište, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«’, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja održivi razvitak seoskog prostora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredna politika, EU i međunarodna suradnja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02),
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja ribarstvo, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o morskom ribarstvu,
2. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
3. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za ribarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 127., 230., 231., 232., 258.,259., 261., 278., 280., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 286., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351. i »Narodne novine«, broj 27/98, 50/00,129/00 i 51/01),
2. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 171. – 175. i »Narodne novine«, broj 27/98, 58/99, 112/99, 58/02),
3. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 – članci 1. – 9., 23., 24., 36. – 41., 51., 53. – 56., 58. – 60.,76. – 92., 96., 105., 110. – 132., 139., 154. – 156., 158. – 237. i 245. – 266.),
4. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o morskom ribarstvu,
5. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 174/04, 10/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/05),
6. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 11/93, 34/99, 52/00 i 118/03 – članci 1. – 11., 32. – 40., 611. – 618., 624. i 630.),
7. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99),
8. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96 i 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03 – članci 1. – 27. i 73. – 99.),
9. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 49/03 – članci 1. – 44. i 81. – 98.),
10. Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine«, broj 98/96),
11. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Službeni List«, broj 65/79, 48/84, »Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prehrambena industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
2. Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Na­rodne novine«, broj 114/04, 128/04, 34/05),
3. Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, broj 153/04, 159/04, 9/05 i 82/05),
4. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvoda od kave i kavovina (»Narodne novine«, broj 172/04),
5. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine«, broj 172/04),
6. Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima (»Narodne novine«, broj 174/04 i 90/05),
7. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 2/05, 79/05 i 107/05),
8. Pravilnik o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine«, broj 42/05 i 57/05),
9. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
10. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Na­rodne novine«, broj 73/05),
11. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
12. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, broj 78/05),
13. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine«, broj 80/05),
14. Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicionalni ugled« (»Narodne novine«, broj 127/05),
15. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03),
16. Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, broj 6/04),
17. Pravilnik o fizikalno kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od mošta i vina te voćnih vina (»Na­rodne novine«, broj 106/04),
18. Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine«, broj 106/04),
19. Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 105/04),
20. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 91/05),
21. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 64/05),
22. Pravilnik o vinogradarskim područjima (»Narodne novine«, broj 159/04 i 64/05),
23. Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 159/04, 14/05, 42/05 i 62/05),
24. Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine«, broj 2/05),
25. Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, broj 7/05),
26. Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, broj 121/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja veterinarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03),
2. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99),
3. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 79/98),
4. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
5. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97 i 36/98),
6. Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca. (»Narodne novine«, broj 179/04),
7. Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza (»Narodne novine«, broj 52/05),
8. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/04),
9. Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za svinjsku kugu (»Na­rodne novine«, broj 6/05),
10. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis (»Narodne novine«, broj 26/06),
11. Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis (»Narodne novine«, broj 30/05),
12. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B. Melitensis) (»Narodne novine«, broj 146/04),
13. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 114/04),
14. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, broj 103/04),
15. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 55/01),
16. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (»Narodne novine«, broj 32/00),
17. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, broj 122/99),
18. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (»Narodne novine«, broj 81/99),
19. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongiformne encefalopatije (»Narodne novine«, broj 44/96),
20. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
21. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine«, broj 67/91)
22. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
23. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje newcastelske bolesti (»Narodne novine«, broj 67/91),
24. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
25. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrtičavosti pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
26. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 63/89),
27. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 22/89),
28. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloza peradi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88),
29. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa pe­radi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88)
30. Naredba o mjerama za sprečavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 26/06),
31. Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje (»Narodne novine«, broj 13/94),
32. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena granična inspekcija (»Narodne novine«, broj 73/05),
33. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima (»Narodne novine«, broj 52/93),
34. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
35. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
36. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 151/04),
37. Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda kojie podliježu veterinarsko- zdravstvenoj kontroli, a za koje nije potrebno rješenje o nepostojanju veterinarsko- zdravstvenih smetnji za uvoz u RH i provoz preko područja RH i o pošiljkama proizvoda živ. podrijetla (»Narodne novine«, broj 130/04),
38. Pravilnik o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, broj 110/04),
39. Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, broj 162/03, 114/04 i 26/05),
40. Pravilnik o opasnim psima (»Narodne novine«, broj 26/05),
41. Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu (»Narodne novine«, broj 20/04),
42. Pravilnik o izdavanju veterinarsko-zdravstvenih svjedodžbi za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 134/05),
43. Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 13/05),
44. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet (»Narodne novine«, broj 88/05),
45. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme u stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 136/97),
46. Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 129/97),
47. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanju odobrenja za rad veterinara (licence) (»Narodne novine«, broj 71/98),
48. Pravilnik o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 54/98),
49. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine«,broj 181/03),
50. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine«, broj 45/92),
51. Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar (»Narodne novine«, broj 7/92),
52. Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine«, broj 24/03),
53. Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 152/02),
54. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože ta sadržaju i načinu vođenja evidencije (»Narodne novine«, broj 51/94),
55. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (»Narodne novine«, broj 36/95),
56. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja (»Na­rodne novine«, broj 52/93),
57. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati sajmovi, tržnice, izložbe, dogoni i druga otkupna mjesta te javne smotre životinja (»Narodne novine«, broj 30/83),
58. Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata (»Narodne novine«, broj 88/03),
59. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 20/92, 27/92 i 75/93),
60. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 149/03),
61. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, izgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša (»Narodne novine«, broj 117/04),
62. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova (»Narodne novine«, broj 148/99),
63. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 96/05),
64. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05),
65. Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u prehrani životinja (»Narodne novine«, broj 8/01),
66. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu (»Narodne novine«, broj 4/02),
67. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 70/02),
68. Naredba zabrani primjene na životinjama određenih beta-ago­nista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)
69. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/99),
70. Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/03),
71. Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu (»Narodne novine«, broj 132/05),
72. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se korste u veterinarskoj medicini (»Narodne novine«, broj 149/05),
73. Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće (»Narodne novine«, broj 148/99),
74. Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namjenjenih prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 74/97),
75. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva (»Narodne novine«, broj 144/98),
76. Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu (»Narodne novine«, broj 133/99),
77. Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) (»Na­rodne novine«, broj 45/01),
78. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 53/91 i 111/00),
79. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole nojeva (»Narodne novine«, broj 150/02),
80. Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 118/04),
81. Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (»Na­rodne novine«, broj 116/05),
82. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja (»Narodne novine«, broj 116/05),
83. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05),
84. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (»Na­rodne novine«, broj 66/05),
85. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine«, broj 110/04,121/04 i 29/05),
86. Pravilnik o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
87. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
88. Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (»Narodne novine«, broj 146/05),
89. Pravilnik o držanju pčela (»Narodne novine«, broj 60/98 i 71/98),
90. Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke (»Narodne novine«, broj 44/98 i 126/00),
91. Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/00),
92. Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (»Narodne novine« broj 164/04),
93. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 164/04),
94. Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 28/98),
95. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika ugojnih organizacija (»Narodne novine«, broj 164/04),
96. Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka (»Narodne novine«, broj 131/98),
97. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, broj 134/05),
98. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, broj 134/05),
99. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 134/05),
100. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine«, broj 134/05),
101. Pravilnik o iskaznici i znaku veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 39/98).
Za veterinarske inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.

XXIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja šumarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 – čl. 30., 39. i 59.),
4. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03),
5. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
6. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
7. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine«, broj 113/03),
8. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05),
9. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 96/03 – čl. 47.),
10. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 – čl. 21., 29., 51., 83., 94. i 106.)
11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 – čl. 5., 34., 42.-45., 71., 93. i 201.),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karta staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (»Narodne novine«, broj 7/06).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za šumarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93),
3. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
4. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03.),
6. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
7. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
8. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 261.),
9. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
10. Pravilnik o doznaci stabala, žigosnju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
11. Pravilnik o mjerilima za izradu šumsko-odštetnih cjenika (»Narodne novine«, broj 41/87),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o načinu i uvjetima prodaje božićnih drvaca iz vlastite proizvodnje (»Narodne novine«, broj 176/03, 195/03 i 135/04),
16. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05),
17. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (»Narodne novine«, broj 179/03).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja drvna industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
3. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
4. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05 i 76/05),
5. Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
6. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 14/06),
7. Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (»Narodne novine«, broj 63/95).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja lovstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupka donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
3. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
4. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02),
5. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
6. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
7. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
8. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
9. Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov (»Narodne novine«, broj 48/96).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za lovnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 258.),
4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
5. Pravilnik o katastru lovišta (»Narodne novine«, broj 4/77),
6. Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i njenih dijelova (»Narodne novine«, broj 4/77),
7. Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama izvan lovišta (»Narodne novine«, broj 61/94),
8. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
9. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
10. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
11. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
12. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
13. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
14. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02).

XXIV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vodnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05),
2. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05),
3. Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata (»Narodne novine«, broj 28/96),
4. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine«, broj 34/96),
5. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, broj 99/96 i 11/98),
6. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97, 92/97 i 65/05),
7. Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (»Narodne novine«, broj 4/98),
8. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97),
9. Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine«, broj 77/98),
10. Uredba o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine«, broj 78/98),
11. Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine«, broj 40/99,6/01 i 14/01),
12. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Na­rodne novine«, broj 55/02),
13. Uredba o visini vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 14/06 i 35/06),
14. Uredba o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 14/06),
15. Pravilnik o vođenju vodne dokumentacije (»Narodne novine«, broj 13/06).
16. Državni plan za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 8/99),
17. Državni plan obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 8/97, 32/97, 93/99 i 14/03),
18. Pravilnik o obračunu i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 30/06),
19. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 62/00),
20. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 29/01).
Za vodopravne inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.

XXV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99)
1.2. Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 74/99 i 79/99)
1.3. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00, 136/04)
1.4. Pravilnik o katastru emisije u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96)
1.5. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.6. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.7. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, broj 32/98)
1.8. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalo­gom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.9. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, broj 123/97 i 112/01)
1.10. Pravilnik o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj 27/96) – vidi čl. 9. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.11. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05)
1.12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/06)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za inspektora zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine«, br. 33/96)
2.2. Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 16/02, 100/04,159/04, 98/05)
2.3. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 7/97)
2.4. Plan intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/99)
2.5. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 8/97),
2.6. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, br. 120/05)
2.7. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.8. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.9. Uredba o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, broj 141/05)
2.10. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 140/97, 105/02, 108/03 i 100/04)
2.11. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora tehnološkog procesa proizvodnje mineralne vune i keramičkih vlakana i roku primjene graničnih vrijednosti emisije oksida sumpora izraženih kao SO2 kod uređaja za loženje, plinskih turbina i motora s unutarnjim izgaranjem (»Narodne novine«, broj 98/05)
2.12. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, broj 120/05)
2.13. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za traj­no praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 4/02)
2.14. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 155/05)
2.15. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 1/06)
2.16. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/05)
2.17. Pravilnik o popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj 1/04)
2.18. Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03)
2.19. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (»Narodne novine«-MU, broj 12/93)
2.20. Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine« – MU, broj 12/93, 11/93, 8/96, 14/00, 12/01)
2.21. Konvencija o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine« – MU, broj 3/94) članci od 1. do 10.,
2.22. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) od članka 149. do članka 174,
2.23. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) članak 13., članak 36., od članka 47. do članka 52.,
2.24. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.25. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.26. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.27. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 151/03), od članka 49. do članka 59.
2.28. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01) od članka 116. do članka 139.
2.29. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/03) od članka 67. do članka 69.
2.30. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.31. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.33. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.34. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.35. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.36. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.37. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31., članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.38. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.39. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), od članka 30. do članka 42.,
2.40. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.41. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.42. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03) od članka 58. do članka 65.
2.43. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.44. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 50/00)
2.45. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.46. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96),od članka 16. do članka 31.,
2.47. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.48. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.49. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.50. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 250., 252., 262., članak 323., članci od 337. do 351.,

XXVI.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prostornog uređenja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
1.2. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, br. 128/04)
1.3. Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine«, br. 101/98)
1.4. Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 6/00 i 68/03)
1.5. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04, 138/04)
1.6. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine«, br. 47/82)
1.7. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine«, br. 29/83, 36/85 i 42/86)
1.8. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92)
1.9. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/95)
1.10. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za urbanističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispr. i 163/04),
2.2. Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (»Narodne novine«, broj 163/04),
2.3. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 127/99),
2.4. Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 21/06),
2.5. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova (»Narodne novine«, broj 104/98),
2.6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04), od članka 149. do članka 174. Zakona,
2.7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03), od članka 10. do članka 14., od članka 56. do članka 64. i od članka 80. do članka 93. Zakona,
2.9. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94 i 128/99),od članka 25. do članka 34. i od članka 62. do članka 70. Zakona,
2.10. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00 i 136/04), popis zahvata
2.11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05), članak 8., članak 38., članak 124. i od članka 177. do članka 192.,
2.12. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 37., članak 42., i od članka 64. do članka 86.,
2.13. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), članak 8., od članka 23. do članka 25.,
2.14. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 21., od članka 65. do članka 87., članak 102.,
2.15. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i broj 173/03), članak 20, članak 43. i članak 44.,
2.16. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 16., članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.17. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), članka 86., od članka 94. do članka 108. Zakona,
2.18. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), članak 37., od članka 70 do članka 78.,
2.19. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članak 17., od članka 57. do članka 64.,
2.20. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 8. do članka 17., od članka 81. do članka 88.,
2.21. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05), članak 12. i članak 13., od članka 30. do članka 42.,
2.22. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 64/04 i 70/05), članak 20., od članka 112. do članka 115.,
2.23. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 29., članak 31. a, članak 32, članak 32. a,
2.24. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.25. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.26. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03 – pročišćeni tekst), članak 47., članak 77.,
2.27. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.,
2.28. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 122. do članka 124., od članka 178. do članka 193.,
2.29. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98), članak 5.,
2.30. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.31. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, – proč. tekst, 82/04 i 178/04), članak 34., članak 39.,
2.33. Zakon o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88), od članka 1. do članka 15.,
2.34. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.35. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04), članak 170. Zakona,
2.36. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 27/98, 129/00, 51/00 i 105/04), članak 252.a, od članka 337. do članka 351.

XXVII.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja graditeljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o gradnji (»Narodne novine, br. 175/03 i 100/04))
1.2. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, br. 53/02)
1.3. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 104/03)
1.4. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, br. 108/04)
1.5. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje nije potrebna građevinska dozvola (»Narodne novine«, br. 138/04 i 28/06)
1.6. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04),
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za građevinskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00, 89/00),
2.2. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 89/00),
2.3. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (»Narodne novine«, broj 98/99),
2.4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99 i 29/93),
2.5. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/00»),
2.6. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.7. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 9/00 i 99/02),
2.8. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcij­skim pregledima građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 1/98),
2.9. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika (»Narodne novine«, broj 2/00),
2.10. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 2/05),
2.11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.12. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.13. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/92),
2.14. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/95),
2.15. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/03),
2.16. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03),
2.17. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03, 194/03), od članka 52. do članka 75.,
2.18. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03), članak 7.,
2.19. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04),
2.20. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 86/04 i 138/04),
2.21. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99), od članka 62. do članka 70.,
2.22. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00 i 136/04), Popis zahvata,
2.23. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 65. do članka 87.,
2.24. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 64. do članka 86.,
2.25. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.26. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.27. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.28. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), od članka 80. do članka 93.,
2.29. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/05, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.30. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.31. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.32. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.33. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.34. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.35. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.36. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), članak 12., članak 13., članak 14., članak 15., članak 15.a, članak 16., članak 17., od članka 30. do članka 42.,
2.37. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95), članak 22.
2.38. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 44., od članka 48. do članka 50.,
2.39. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.40. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.41. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.
2.42. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 123/03, 30/04), članak 30. i članak 41.,
2.43. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.44. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.45. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), od članka 112. do članka 115.,
2.46. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.47. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.48. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.49. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.50. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.51. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96), od članka 16. do članka 31.,
2.52. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.53. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članak 383.,
2.54. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.55. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.56. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 252.a, članak 323., od članka 337. do članka 351.

XXVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja komunalnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03, 82/04, 178/04)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 23/00)
3. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98)
4. Zakon o dimnjačarskoj službi (»Narodne novine«, br. 15/65)

XXIX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja stanovanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 – presuda USRH i 66/98 – ispravak)
2. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97, 117/05)
3. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Narodne novine«, br. 120/00)
4. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 – Odluka USRH, 68/98, 94/01 – Uredba i 78/02 – Uredba)
5. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (»Narodne novine«, br. 35/92, 72/92, 83/93, 110/93 – Odluka USRH)
6. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04)
7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, br. 64/97)
8. Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika zgrade (»Narodne novine«, br. 22/06)

XXX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/2003. i 48/2005.)
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/2001., 88/2002. i 149/2002., 117/2003., 30/2004., 177/2004. i 90/2005.)
3. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, br. 32/2002. i 30/2004.).

XXXI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja sanitarne inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99.)
2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 60/92. i 26/93.),
3. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 – pročišćeni tekst i 128/99) – važeći samo u dijelu koji se odnosi na predmete opće uporabe
4. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/2003.)
5. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/2003., 130/2003. i 48/2004.)
6. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 137/04 – pročišćeni tekst),
7. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/05),
8. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i 173/2003.)
9. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99)
Poznavanje zakona navedenih pod rednim brojem 8. i 9. traži se od inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

XXXII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja farmaceutske inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/2003. i 177/04.)
2. Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka (»Narodne novine«, broj 36/2005.)
3. Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
5. Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te uvoza i izvoza lijekova (»Na­rodne novine«, broj 29/2005.)
6. Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko (»Na­rodne novine«, broj 29/2005.)
7. Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove (»Narodne novine«, broj 40/2005.)
8. Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 62/2005.)
9. Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
10. Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
11. Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi (»Narodne novine«, broj 143/98.)

XXXIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zaj­ma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova više stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br.96/2003.)
3. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98.,117/00 i 81/04.)
4. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/2003.)
3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom »Narodne novine«, br. 143/2002. i 33/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad (»Narodne novine«, br. 62/98. i 148/99.)
5. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
6. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.) – prvi i peti dio
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.)
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Haque, 1980.
4. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York 1956.
5. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
6. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92. 26/93. i 29/94.)
7. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, br.96/2003.)
8. Zakon o suzbijaju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/2001., 87/2002.,163/2003. i 141/2004.)- I. Opće odredbe i V. Mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
9. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 111/97., 27/98. i 12/2002.)
10. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/2000., 51/2001., 111/2003. i 105/2004.) – Opći dio I. Temeljne odredbe, II. Primjena kaznenog zakonodavstva RH; Posebni dio – XIV. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, XVI. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i XXV. Kaznena djela protiv službene dužnosti.

XXXIV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite žrtava i sudionika rata polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 7/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 91/04. i 103/03.).
1.2. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 14/06.) s Listom postotaka koja je sastavni dio tog Pravilnika.
1.3. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata, od I. da IV. skupine, prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.4. Pravilnik o oštećenju organizma na osnovi kojih vojni civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.5. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 29/02 i 32/02.).
1.6. Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 37/01.).
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obavljanja civilne službe polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Zakon o civilnoj službi (»Narodne novine«, broj: 25/03.).
2.2. Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.3. Pravilnik o radu Povjerenstva za civilnu službu (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.4. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obvezni­cima civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe (»Narodne novine«, broj: 84/03.).

XXXV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
1.2. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
1.3. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
1.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
1.5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz pravnih izvora navedenih pod stavkom 1. ove točke i sljedećih pravnih izvora:
2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 50/95 i 73/97)
2.2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
2.3. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
2.4. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
2.5. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
2.6. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04)
3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja športa polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Zakon o športu (»Narodne novine«, broj 111/97, 13/98, 24/01)
4.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)

XXXVI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kulture polaže pisani i usmeni dio ispita vezan uz ustrojstvo, poslove i način obavljanja kulturnih djelatnosti za sljedeća područja kulture:
– zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
– muzeji, galerije i likovne djelatnosti,
– arhivi,
– knjižnice,
– kazalište i glazba,
– film i audiovizualna proizvodnja,
– nakladništvo,
– kulturne i umjetničke udruge i umjetničke organizacije,
– položaj samostalnih umjetnika,
– financiranje javnih potreba u kulturi,
– međunarodna kulturna suradnja,
– mediji,
– zaštita prirode.
1. Propisi kojima su uređena navedena područja kulture:
1.1. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97 – ispr.),
1.2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, br. 96/01)
1.3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93),
1.4. Zakon o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 48/04),
1.5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03 i 157/03),
1.6. Zakon o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98),
1.7. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/00),
1.8. Zakon o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98 i 104/00),
1.9. Zakon o kazalištima (»Narodne novine«, br. 61/91, 13/97 i 127/00),
1.10. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96, 44/96 i 127/00),
1.11. Zakon o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91),
1.12. Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01),
1.13. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 25/03),
1.14. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03),
1.15. Zakon o medijima (»Narodne novine« br.59/04),
1.16. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br.70/05) i
1.17. Europska kulturna konvencija – Pariz, 19. prosinca 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/99).
2. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite kulturnih dobara, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7. ovoga članka, trebaju poznavati i Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (»Narodne novine«, br. 21/86, 33/89, 26/93 i 128/99), te sljedeće međunarodne dokumente:
2.1. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haag, 14. svibnja 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/02 – objava) s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima,
2.2. Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara – Pariz, 14. studenoga 1970. (»Narodne novine – Međunarodni ugo­vori«, br. 12/93),
2.3. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine – Pariz, 23. studenoga 1972. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93),
2.4. Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. g. sastavljena u Valletti 16. siječnja 1992. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/04 i 9/04 objava),
2.5. Konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga Europe – Granada, 3. listopada 1985. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94),
2.6. UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima – Rim 24. lipnja 1995. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/00 i objava 6/02),
3. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite prirode, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., i 1.16. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
3.1. Konvencija o zaštiti kulturne i prirodne baštine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.2. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.3. Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/96),
3.4. Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/99 i objava 5/00),
3.5. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00 i objava 11/00),
3.6. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00),
4. Državni službenici – inspektori za zaštitu kulturnih dobara, kao i inspektori za zaštitu prirode, te državni službenici ovlašteni za obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, pored poznavanja propisa iz točke 2. i točke 3. ovoga članka, trebaju na državnom stručnom ispitu pokazati i poznavanje sljedećih propisa:
4.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) – odredbe koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka i vođenje skraćenog prekršajnog postupka,
4.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 i 105/04) – odredbe koje se odnose na kaznena djela protiv kulturnih dobara,
4.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99 i 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03) – odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave.
5. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja medija, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.12., 1.13., 1.14. i 1.15. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
5.1. Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji s Protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 11/01)

XXXVII.

Osoba visoke stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.
3. Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 86/05);
4. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 43/05);
5. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 45/05)
Osoba više stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.

XXXVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite obitelji, materinstva i mladeži, polaže pisani i usmeni dio ispita suklad­no sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98., 50/00., 129/00., 111/03., 51/01., 105/04 i 84/05.)– Opći dio, Posebni dio: Glava X. – Kaznena djela protiv života i tijela, Glava XIV. – Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djeteta i maloljetne osobe, Glava XV. – Kaznena djela protiv časti i ugleda, Glava XVI. – Kaz­nena djela protiv braka, obitelji i mladeži);
2. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04 i 136/04);Prvi dio – Uvodne odredbe, u cijelosti; Drugi dio – Brak, poglavlje II. »Pretpostavke za sklapanje braka«, poglavlje III., »Osobna prava i dužnosti bračnih drugova«, poglavlje IV. »Prestanak braka«, točka 3. »Posredovanje prije razvoda braka«; Treći dio – Roditelji i djeca, poglavlje II. »Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece«; Četvrti dio – Posvojenje, poglavlje I. »Pretpostavke za zasnivanje posvojenja«, poglavlje III. »Prava i dužnosti iz posvojenja« Peti dio – Skrbništvo, poglavlje I. »Skrbništvo i Skrbništvo za maloljetne osobe«, Šesti dio – Uzdržavanje, poglavlje I. »Uzdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika«, poglavlje II. »Uzdržavanje bračnog druga«, poglavlje III. »Uzdržavanje izvanbračnog druga i majke izvanbračnog djeteta«.
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 116/03);
4. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06); – Poglavlje III. »Prava u socijalnoj skrbi« točka 7. »Pomoć i njega u kući«; Poglavlje IV. »Ustanove socijalne skrbi«, od članka 79. do 80. i;
5. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 116/03);
6. Zakon o istospolnim zajednicama (»Narodne novine«, broj 116/03);
7. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 137/04- pročišćeni tekst, 150/04.) – glava IX. »Zaštita majčinstva«;
8. Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (»Narodne novine«, broj 24/96, 109/97, 82/01 i 30/04);
9. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, i 90/05); – Poglavlje 1. »Osigurane osobe«
10. Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (»Narodne novine«, broj 96/03., 33/05.);
11. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, broj 94/01);
12. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, broj 96/03).

XXXIX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja geodetskih i katastarskih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnovni geodetski radovi
2. Topografska izmjera i izrada državnih zemljovida
3. Katastar
4. Geodetski radovi za posebne potrebe
5. Izrada i održavanje katastarskih planova
6. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Ispit za katastarske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Katastar
2. Izrada i održavanje katastarskih planova
3. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne uprave.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
7. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
8. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
9. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
10. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
11. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
12. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
13. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
6. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Program državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 64/01)
8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
9. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
10. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne grani­ce (»Narodne novine«, broj 26/00)
12. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
13. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
14. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
15. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/04, 117/04)
16. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
17. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
18. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
19. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)
20. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
8. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
10. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
12. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
13. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
14. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
15. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)