Kako i što prenijeti preko granice

Kako i što prenijeti preko granice
Glede carinskih procedura sa robom i proizvodima (osobna prtljaga, hrana, oprema za kampiranje, uključujući npr. i uređaje kao što su to prijenosni TV aparati, prijenosna računala, fotoaparati, kamere i slično), koje turisti uobičajeno unose u carinsko područje Republike Hrvatske, vrijede propisi koji omogućavaju nesmetani unos takve robe uz obvezu, u pravilu, samo usmenog deklariranja te robe uređujućem carinskom službeniku.

Ističemo da unos osobne prtljage u carinsko područje Republike Hrvatske nije ograničen njezinom vrijednošću i količinom, a odnosi se na svaku osobu - putnika koji ulazi u carinsko područje, bez obzira nosi li je sa sobom ili je prispjela zasebno.

Predmeti osobne prtljage, neovisno o njihovoj pojedinačnoj ili sveukupnoj vrijednosti (izuzev količinskih ograničenja za određene proizvode, što pojašnjavamo u nastavku), oslobođeni  su od plaćanja carine pri unosu u Republiku Hrvatsku.

U okviru osobne prtljage mogu se unijeti sljedeći proizvodi u propisanim količinama uz oslobađanja od plaćanja carine:


a) duhan i duhanski proizvodi
: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno, srazmjerna kombinaciju navedenih količina duhanskih proizvoda;

b) alkohol i alkoholna pića
: destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni  alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više(1 litra) ili destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje te pjenušava i desertna vina do 2 litre te ostalo vino (2 litre), odnosno, odgovarajuća srazmjerna kombinacija količine navedenih pića;
c) parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;
d) lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove osobne potrebe, uz predočenje osobne medicinske dokumentacije - povijest bolesti (prema mišljenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi neophodnim lijekovima smatra se količina potrebna najduže za jednomjesečnu uporabu);
e) homeopatski proizvodi
(čajevi, tinkture, kapljice, ampule, kapsule, masti, kreme i sl.): najviše jedno pakovanje.


Putnici do 17 godina starosti
robu pod a i b nemaju pravo unositi u kao predmete osobne prtljage!

Za puštanje u slobodan promet osobne prtljage podnosi se, kako je navedeno, samo usmena carinska deklaracija, odnosno robu je potrebno samo usmeno deklarirati (prijaviti).


Roba nekomercijalne naravi, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji, već osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, također se oslobađa od plaćanja carine, ukoliko njezina ukupna vrijednost ne prelazi 300 kuna.

Živežne namirnice, neovisno o količini koja se unosi, moraju udovoljavati propisima o hrani i podliježu pregledu sanitarnog inspektora na graničnim prijelazima ulaska, dok je unos proizvoda životinjskog podrijetla (mesa i mesnih prerađevina i svih drugih proizvoda koji sadrže meso, jaja, mlijeko, sir i druge mliječne proizvoda te hrana za životinje životinjskog podrijetla), slobodan u smislu veterinarskog pregleda pri ulasku u Republiku Hrvatsku do količina navedenih u Tablici 1, po putniku, ovisno o državi iz koje se unosi. Unos veće količine moguć je samo uz posjedovanje propisanog certifikata veterinarske službe zemlje iz koje se roba unosi i obvezatni veterinarski pregled. Svi proizvodi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima bit će oduzeti putniku i uklonjeni  od strane veterinarske ili sanitarne inspekcije.

Pri tome je potrebno napomenuti da se to odnosi isključivo na veterinarsku kontrolu navedenih proizvoda, međutim što se tiče carinskih propisa, na navedenu robu je također primjenjivo oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a do vrijednosti 300 kuna, dok je za unos robe vrijednosti veće od označene potrebno obračunati i naplatiti carinski dug.


Tablica 1:
Količine proizvoda životinjskog podrijetla koje putnici mogu nositi u osobnoj prtljazi kad ulaze u Republiku Hrvatsku

Količina/kg
Država Proizvod Opaska
10  Europska unija, Andora, Litenštajn, Norvaška, San Marino, Švicarska, Farski otoci, Genladn Island  - meso,
 - mlijeko,
  - mesni proizvodi proizvodi od mlijeka
 
 - ne moraju biti zadovoljeni nikakvi uvjeti
10  Europska unija, Andora, Litenštajn, Norvaška, San Marino, Švicarska, Farski otoci, Genladn Island  - mlijeka u porahu za dojenčad 
- hrane za dojenčad i hrane za posebne potrebe
 - ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje
 - su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
 - je pakirano neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
2  Ostale zemlje - treće zemlje  - mlijeka u porahu za dojenčad
- hrane za dojenčad i hrane za posebne potrebe
 - ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje
 - su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
 - je pakirano neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
10  Europska unija, Andora, Litenštajn, Norvaška, San Marino, Švicarska, Farski otoci, Genladn Island  - posebna hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga  - ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje
 - su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
 - je pakirano neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
2  Ostale zemlje - treće zemlje  - posebna hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga  - ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje
 - su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
 - je pakirano neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
20  Sve zemlje  - svježu, suženu kuhanu mariniranu ili dimljenu ribu
 - određene školjkaše kao što su škampi, jastozi
 - nežive dagnje i nežive kamenice
 - je svježa riba eviscerirana (izvađena utroba)
 - da težina proizvoda ribarstva ne prelazi 20 kg ili težinu jedne ribe po osobi, ovisno koja je težina veća
 - količina se ne odnosi na proizvode ribarstva koji dolaze iz Farskih otoka ili Islanda
10  Europska unija, Andora, Litenštajn, Norvaška,
San Marino, Švicarska, Farski otoci, Genladn Island
 - med, žive kamenice, žive dagnje i puževi  
2  Ostale zemlje - treće zemlje  - med, žive kamenice, žive dagnje i puževi  
Neograničene količine  Sve zemlje
 - kruh, kolači, keksi, čokolada i konditorski/slastičarski proizvodi (uključujući slatkiše), koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa
 - dodatci hrani pakirani za krajnjeg korisnika, mesni ekstrakti i koncentrati
 - masline punjene ribom
 - tjestenina koja nije pomiješana ili punjena s proizvodima od mesa
 - juhe i začini pakirani za krajnjeg korisnika
 - drugi prehrambeni proizvod, koji ne sadržava svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadržava manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva
 - ne pregledavaju se
Neograničene količine  Sve zemlje Svi proizvodi
 - ako udovoljavaju zahtjevima za komercijalne pošiljke, što uključuje:
a) odgovarajuće certificiranje
b) prijavljivanje robe s odgovarajućom dokumentacijom veterinarskoj kontroli na odobrenoj graničnoj veterinarskoj postaji
Dodatna ograničenja Sve zemlje Proizvodi životinjskog podrijetla od zaštićenih vrsti - na primjer za kavijar od ugroženih vrsta, težina je ograničena na maksimalno 125 grama po osobi

 

Stranu gotovinu i čekove te gotovinu i čekove u kunama strani putnici mogu unositi ili iznositi bez ograničenja, ali su obvezni cariniku prijaviti unošenje ili iznošenje svote u protuvrijednosti 10.000,00 eura ili više. Iznošenje strane valute ograničeno je isključivo za hrvatske državljane - rezidente na 3.000,00 eura u gotovini, dok je za iznošenje veće svote potrebno odobrenje Hrvatske Narodne banke. Unos i iznošenje domaće valute, tj. kuna, je za rezidente ograničen na iznos od 15.000,00 kuna, dok unos ili iznošenje veće svote podliježe posebnom odobrenju Hrvatske narodne banke.

Privremeni unos i iznos kućnih ljubimaca (kao što su psi, mačke, zamorci, hrčci i sl.) na kraće razdoblje (turističko putovanje, godišnji odmor), može se dopustiti preko svih graničnih prijelaza i bez provedbe veterinarskog pregleda, uz uvjete da vlasnik posjeduje međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja te da udovoljavaju ostalim uvjetima, ovisno o vrsti kućnih ljubimaca te zemlji iz koje se unose.

Osim navedenih oslobođenja, temeljem Aneksa B6. Konvencije o privremenom uvozu  fizičke osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u inozemstvu mogu uz oslobođenje od plaćanja carine  privremeno unositi (dakle uz obvezu ponovnoga iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme privremenoga boravka na carinskom području Republike Hrvatske.

Pod osobnim predmetima smatraju se: video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, fotoaparati, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ukoliko su putniku neophodni).

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.

Kad putnik iznosi/unosi u/iz inozemstva profesionalnu opremu te vrjednije ili neuobičajene predmete, pri izlasku/ulasku iz/u Republike Hrvatske na graničnom prijelazu iznimno i prema ocjeni uređujućega carinskog službenika uputit će se na popunjavanje obrasca Popis robe, kojega dobiva od navedenog službenika.

Obrazac: Popis robe

U njega se upisuju podaci o putniku i detaljniji podaci o robi te jedan po cariniku ovjereni primjerak služi putniku pri ponovnom uvozu/izvozu za dokazivanje istovjetnosti robe, odnosno, za razduženje privremenog izvoza/uvoza.

 
Privremeni uvoz prijevoznih sredstava

Naglašavamo također da se prijevozna sredstva (jahte, motorna vozila) namijenjena za privremenu uporabu na carinskom području Republike Hrvatske i ponovnomu izvozu u nepromijenjenu stanju, osim uobičajenog obezvrjeđenja nastalog uporabom te robe, mogu privremeno uvesti u režimu privremenog uvoza koji se odobrava bez podnošenja carinskih isprava i jamstva te uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Međutim, posebno ističemo da za primjenu odredbi Aneksa C Konvencije o privremenom uvozu (članak 5. stavak 1. točka b), u kojem slučaju se privremeni uvoz prijevoznih sredstva odobrava bez traženja carinskih dokumenata, prijevozno sredstvo mora biti registrirano na teritoriju različitom od teritorija privremenog uvoza, na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriju izvan teritorija privremenog uvoza i morala bi ga uvesti i koristiti osoba koja živi na tom teritoriju.

Nadalje, potrebno je voditi računa o tome da se privremeno uvezeni predmeti i prijevozna sredstva ne smiju davati na korištenje drugim osobama ni koristiti u druge svrhe. Ako se privremeno uvezeni predmeti ili privremeno uvezena prijevozna sredstva daju na korištenje drugim osobama ili se koriste u druge svrhe - smatra se da je počinjen carinski prekršaj.

25.8.2016.Ministar Vlaho Orepić obišao požarište Žaborić-Jadrtovac
24.8.2016.Obilježena 25. obljetnica pogibije 4 hrvatska redarstvenika u mjestu Žuta Lokva
24.8.2016.Nalet vlaka na dvojicu državljana Afganistana
23.8.2016.EUROPOL-ova operativna akcija Daylight
23.8.2016.Sudjelovanje PU varaždinske na „Špancirfestu 2016.“
23.8.2016.Iz Grčke prihvaćeno deset državljana Sirije
22.8.2016.Pronađen nasad indijske konoplje
19.8.2016.Na obilježavanju 25. godišnjice početka Domovinskog rata u Daruvaru Policijskoj postaji Daruvar uručeno odlikovanje
19.8.2016.Prostitucija na zadarskom području
18.8.2016.Dovršeno kriminalističko istraživanje
18.8.2016.Zaplijenjeno više od pet kilograma marihuane
17.8.2016.Biciklističke ophodnje u Rovinju
16.8.2016.Tražimo osobu s fotografija
16.8.2016.Pronađena dva kilograma heroina
13.8.2016.Ministar Vlaho Orepić na Maratonu lađa
13.8.2016.Obilježena 25. godišnjica pogibije policijskih službenika PP Beli Manastir
11.8.2016.Zaplijenjena veća količina droge
11.8.2016.Završen Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik
10.8.2016.Strani policajci zadovoljni projektom ''Sigurna turistička sezona''
8.8.2016.Policijski službenik Tino Radanović slavodobitnik 301. Sinjske alke


str.: 1 od 583. Ukupno: 11644 zapisa.