Putovnica


 

Biometrijska putovnica Republike Hrvatske

 
ŠTO JE  BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?

Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.
 
 
ŠTO JE BIOMETRIJA?

Biometrija ili biometrijski identifikator je mjerljiva fizička značajka pojedinca koja se može upotrijebiti za potvrdu identiteta.

Biometrijski podaci sadržani u hrvatskoj e-putovnici su biometrijska slika lica i otisci dva prsta (lijevog i desnog kažiprsta).

 
ZAŠTO JE UVEDENA BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?

Biometrijska putovnica uvedena je zbog usklađivanja s međunarodnim standardima sigurnosti putnih dokumenata, kao elementa sigurnosti granica i putovanja.

Biometrijska putovnica ima značajne prednosti nad dosadašnjom hrvatskom putovnicom:
 • pruža još veću zaštitu od prijevarne zlouporabe i neovlaštenih izmjena
 • smanjuje rizik od „krađe identiteta“
 • pospješuje zaštitu hrvatske granice putem brze provjere nositelja hrvatskih putovnica koji ulaze u zemlju.
Biometrijska putovnica usklađena je s preporukama ICAO-a (Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva) i Uredbom Vijeća Europske unije broj: 2252/2004 od 13. prosinca 2004. godine, o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima, izdanim od strane zemalja članica Europske unije. Ova Uredba obvezivala je države članice EU-a integrirati sliku lica u čip unutar putovnice najkasnije do lipnja 2006. godine, a za implementaciju otisaka prstiju rok je bio lipanj 2009. godine.
 
 
KAD JE REPUBLIKA HRVATSKA UVELA BIOMETRIJSKU PUTOVNICU?

Od 30. lipnja 2009. godine građani kojima je istekao rok važenja putovnice mogli su u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici 30, podnijeti zahtjev za biometrijskom putovnicom druge generacije .

U svim ostalim policijskim upravama i policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove, nakon što su se osigurali tehnički preduvjeti, biometrijske putovnice druge generacije počele su se izdavati od 18. siječnja 2010. godine.

U prijelaznom razdoblju, a najduže do 18. siječnja 2010. godine, u svim policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove mogle su se ishoditi i putovnice koje su ranije bile u uporabi („stare“ putovnice).

U diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske, koji još nisu osigurali tehničke preduvjete za izdavanje biometrijskih putovnica, također su se mogle ishoditi "stare" putovnice, ali najduže do 29. lipnja 2010. godine.

Od 03. kolovoza 2015, godine u policijskim upravama i policijskim postajama te u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske izdaju se biometrijske putovnice treće generacije.

Biometrijske putovnice, kao i dosadašnje putovnice, imaju rok važenja pet ili deset godina, ovisno o godinama života podnositelja zahtjeva. 

VAŽENJE „STARIH“ PUTOVNICA

Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica. One se mogu koristiti do isteka njihova roka važenja.
 
 JE LI SE CIJENA PUTOVNICE POVEĆALA?
 

Da. Za izdavanje biometrijskih putovnica druge generacije u redovnom postupku s rokom važenja pet i deset godina građani su plaćali 320 kuna. Za biometrijske putovnice druge generacije koje su se izdavale u žurnom postupku s rokom važenja pet i deset godina građani su plaćali 410 kuna.

Iste iznose građani plaćaju i za izdavanje biometrijskih putovnica treće generacije.

Na to se još dodaju i iznosi upravnih pristojbi koji se u postupcima izdavanja putnih isprava naplaćuju prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama (za izdavanje putovnica u redovnom postupku upravne pristojbe iznose 70 kuna - u državnim biljezima, a za izdavanje putovnica u žurnom postupku 220 kuna - 20 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna uplaćuje se posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi).

 
PO ČEMU SE BIOMETRIJSKA PUTOVNICA RAZLIKUJE OD „STARE“ PUTOVNICE I PO ČEMU SE RAZLIKUJU BIOMETRIJSKE PUTOVNICE DRUGE I TREĆE GENERACIJE?
 

Biometrijska putovnica u odnosu na „staru“ putovnicu, uz izmijenjeni sveukupni vizualni identitet, u sebi sadrži beskontaktni čip koji komunicira s inspekcijskim uređajem na graničnom prijelazu putem radiovalova. Putovnicu je potrebno adekvatno prisloniti na čitač kako bi bio ostvaren početak komunikacije.

Čip u biometrijskoj putovnici druge generacijeje smješten unutar višeslojne strukture same stranice s podacima vlasnika putovnice, koja je načinjena od specifičnog polimernog materijala, polikarbonata. U biometrijskoj putovnici treće generacije čip je smješten unutar korice putovnice. Biometrijska putovnica treće generacijedjelomično je redizajnirana, prvenstveno na način da na korici uz natpis „Republika Hrvatska“ sadrži i natpis „Europska unija“ te  na unutarnjoj strani stražnje korice sadrži uputu o mogućnosti korištenja zaštite diplomatske misije ili konzularnog ureda druge države članice Europske unije na državnom području treće zemlje u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured. Biometrijska putovnica druge generacije ima osnovnu kontrolu pristupa podacima na čipu putovnice dok biometrijska putovnica treće generacije ima i dodatnu kontrolu pristupa podacima.

Na vanjskoj strani prednje korice biometrijska putovnica ima srebrni logo (vidi sliku), simbol kojim se označava da putovnica u sebi sadrži čip.

  

KOJE PODATKE SADRŽI  BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?
 
Unutar čipa putovnice pohranjuju se:
 • osobni podaci nositelja putovnice: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice i tijelo koje je putovnicu izdalo (isti oni podaci koji su otisnuti na stranici s fotografijom)
 • biometrijski podaci nositelja putovnice: digitalizirana slika lica i otisci dva kažiprsta.

Biometrijski podaci spremljeni su samo unutar memorije čipa, a pristup njima zaštićen je odgovarajućim mehanizmom provjere autentičnosti.
 
 

KAKO SE PRIKUPLJAJU BIOMETRIJSKI PODACI GRAĐANA?

Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu biometrijske putovnice građani moraju priložiti jednu fotografiju specijalno pripremljenu za izradu biometrijske putovnice i dati otiske dva prsta (lijevog i desnog kažiprsta), skeniranjem na posebnim uređajima.

Fotografija se zajedno s ostalim podacima digitalno unosi u sustav i prilagođava potrebama spremanja u čip.

Slika lica i otisci prstiju moraju biti „uhvaćeni“/snimljeni na adekvatan način, kako bi udovoljili traženoj kvaliteti i mogućnosti ispravne verifikacije osobe na graničnim prijelazima.

Fotografi su upoznati s posebnim zahtjevima koje fotografije moraju ispunjavati, stoga kod fotografiranja napomenite da trebate fotografije radi izdavanja biometrijske putovnice.

 

KAKO SE ŠTITE OSOBNI PODACI GRAĐANA?

Osobni podaci građana zapisani su u čip putovnice na strogo definiran i siguran način. Podaci osobe se digitalno potpisuju i upisuju u čip, koji je korisniku nevidljiv jer se nalazi u strukturi materijala putovnice.

Podatke unutar čipa nemoguće je izmijeniti bez lakog otkrivanja namjere krivotvorenja. Osnova zaštite putovnice je digitalni certifikat kojim se osigurava vjerodostojnost dokumenta.

Uključivanje osnovne kontrole pristupa (BAC) u čip sprječava pristup čipu sve dok službenik na graničnom prijelazu ne očita strojno čitljivu zonu (MRZ) na stranici s podacima. Kako bi očitao čip, službenik granične policije fizički otvara Vašu putovnicu i elektronički skenira MRZ tako da Vašu putovnicu provuče kroz uređaj.

Za vrijeme provjere je onemogućeno „prisluškivanje“ i svako neautorizirano preuzimanje podataka od treće strane.

Treća generacija biometrijskih putovnica donosi novi sigurnosni mehanizam nazvan dodatna kontrola pristupa - Supplemental Access Control (SAC), čija je svrha prevladati ograničenja mehanizma osnovne kontrole pristupa  – Basic Access Control (BAC) implementiranog u drugoj generaciji biometrijskih putovnica. Iako se BAC još uvijek smatra dostatnim mehanizmom zaštite pristupa podacima upisanima u čipu biometrijske putovnice, jasno je da generiranje slučajnih ključeva temeljenih na strojno čitljivoj zoni (MRZ) biometrijske putovnice ne može neograničeno vrijeme odolijevati eventualnim pokušajima „probijanja“. Stoga je od strane Europske komisije propisana mogućnost uporabe biometrijskih putovnica druge generacije najduže do 31.12.2024. godine.

 
JE LI OBAVEZNO IMATI BIOMETRIJSKU PUTOVNICU ZA POSJET SAD-u ?
 • ne 
 • kongres SAD-a propisao je da zemlje koje sudjeluju u Programu izuzeća od viza (Visa Waiver Program – VWP) moraju izdavati e-putovnice s biometrijom lica kako bi njihovi državljani s takvom putovnicom, uz ispunjavanje drugih uvjeta, mogli koristiti privilegij ulaska u SAD bez vize
 • republika Hrvatska radi na ispunjavanju uvjeta za uključenje u VWP, ali još ne sudjeluje u programu
 • čak ni kad Republika Hrvatska bude uključena u VWP, velik broj državljana neće nužno trebati biometrijske putovnice niti će koristiti privilegij ulaska u SAD bez vize (primjerice, prema VWP djeca moraju imati vlastite putovnice; ne može se mijenjati unaprijed najavljeni let povratka itd.)
 • kad Republika Hrvatska uđe u američki Program izuzeća od viza, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova detaljno će informirati javnost o svim relevantnim činjenicama
 
KAKO POSTUPATI S  BIOMETRIJSKOM PUTOVNICOM?
 
 • pazite na svoju putovnicu u svakom trenutku tijekom putovanja zbog mogućnosti krađe
 • nestanak ili pronalazak putovnice odmah prijavite policijskoj upravi/policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu
 • svoju putovnicu ne smijete dati nikome drugom da se njome posluži
 • ne ostavljajte putovnicu na toplom i vrućem mjestu
 • ne polijevajte putovnicu tekućinom
 • štitite putovnicu od mehaničkih oštećenja i udaraca
 • ne nosite putovnicu u džepu hlača
 • putovnicu čuvajte na suhom i sigurnom mjestu
 
 

Izdavanje putovnice

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova.

U žurnom postupku, kada se radi o hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put i slično), putovnicu izdaje Policijska uprava zagrebačka.

Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno na šalteru za izdavanje putovnica u policijskoj upravi/postaji, neovisno o prebivalištu građanina. Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja, a drugi je preuzima, a ako je jedan od roditelja spriječen može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi putnu ispravu za dijete. Od 1. studenoga 2015. godine, do kada će se pripremiti tehnička infrastruktura, drugi roditelj će suglasnost moći dati i elektroničkim putem.

Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave.

Zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupkurješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a u žurnom postupku u roku od 48 sati. 

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo
 • dokaz o uplati u državni proračun (uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica):
  • iznosa od 320 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom postupku ili
  • iznosa od 410 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku.
 • upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70 kuna; a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220 kuna (20 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi) ili putem interneta
 • 1 fotografija - 3,5 x 4,5 cm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti
 • za djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih i domovnicu  (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

*NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). Kod uplate upravne pristojbe u iznosu od 200 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043.  


Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

 • su se promijenili osobni podaci građanina
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Izdavanje druge putovnice iste vrste

Građanima se iznimno omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrsteako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

Građanin se za izdavanje druge putovnice iste vrste policijskoj upravi ili policijskoj postaji obraća pisanim zahtjevom u kojem mora detaljno obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste te mora priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnih tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država (primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Obrazloženi pisani zahtjev i dokumentaciju koju je građanin priložio policijska uprava odnosno policijska postaja odmah dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova radi donošenja odluke može li se građaninu iznimno izdati druga putovnica iste vrste. Policijska uprava odnosno postaja od stranke  uzima kontaktne podatke kako bi ju mogla naknadno pozvati radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje druge putovnice iste vrste, u slučaju kada od Ministarstva unutarnjih poslova dobije odluku da je zahtjev građanina opravdan.

 

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava  putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.