početna > Dokumenti > Vozačka dozvola > UPUTE O PROCEDURI: Izdavanje vozačke dozvole

UPUTE O PROCEDURI: Izdavanje vozačke dozvole

1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Potrebni dokumenti

I. Za izdavanje vozačke dozvole (prvi put):

 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 • liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
 • jedna fotografija*1veličine 30x35 mm*2
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak).

II. Zamjena vozačke dozvole države članice Europskog gospodarskog prostora:

 • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a
 • jednu fotografiju*1veličine 30x35 mm*2
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak).

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, podnositelj zahtjeva prilaže i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

III. Zamjena inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica Europskog gospodarskog prostora):

 • inozemnu vozačku dozvolu,
 • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci,
 • liječničko uvjerenje - ne starije od šest mjeseci,
 • jednu fotografiju*1veličine 30x35 mm*2
 • 70 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak).

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, podnositelj zahtjeva prilaže i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

IV. Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj i državi članici Europskog gospodarskog prostora:

 • ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola,
 • jednu fotografiju*1veličine 30x35 mm*2
 • 50 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak).

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području nestala, odnosno koja ga vodi u evidenciji.

V. Produženje valjanosti vozačke dozvole (obnavljanje):

 • vozačku dozvolu
 • zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na kraći rok radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama – ne starije od tri mjeseca
 • jednu fotografiju*1veličine 30x35 mm*2
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak).

 

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

O

2. korak – Uplata iznosa od 151, 200 ili 450 kuna

Iznos od 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak), može se uplatiti putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. 

3. korak - Potvrda za upravljanje vozilima

Policijska uprava, odnosno policijska postaja od zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole perforacijom odvaja potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole i predaje podnositelju zahtjeva. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

4. korak - Uručenje vozačke dozvole vozaču   

Uručenje vozačke dozvole vozaču u redovnom postupku vrši se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Uručenje vozačke dozvole vozaču u ubrzanom postupku vrši se u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Uručenje vozačke dozvole vozaču u žurnom postupku vrši se u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje Policijska uprava zagrebačka.

Prilikom preuzimanja vozačke dozvole, vozač je dužan policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji vratiti potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

*1NAPOMENA: Ako je osobi kojoj se izdaje vozačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilažu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

*2 NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih 5 godina izdana elektronička isprava ili osobna iskaznica koja sadržava OIB (izdaje se od 08.06.2015. godine), za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.