Upute o proceduri - prijava/odjava prebivališta/boravišta, odnosno promjena adrese stanovanja za strance


Nadležna policijska uprava/policijska postaja:
 • zahtjev za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta*1 za strance podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem stranac želi prijaviti prebivalište/boravište, odnosno ako je riječ o odjavi prema mjestu prijavljenog prebivališta/boravišta

 • zahtjev za promjenu adrese stanovanja*2 za strance podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem je stranac prijavio prebivalište/boravište

 • za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta za strance potrebni su:
  • ispunjeni obrazac: Prijava i odjava boravišta i prebivališta, odnosno prijava promjene adrese (Obrazac 8a, podiže su u PU/PP, a može se isprintati i sa stranica interneta)
  • jedna od isprava: strana putna isprava, putna isprava za stranca, osobna iskaznica za stranca, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
  • dokaz o identitetu, ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac 8a unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
  • dokaz*3 kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta

 • nadležna policijska uprava/policijska postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o prijavi i odjavi boravišta i prebivališta, odnosno potvrdu o prijavi promjene adrese 

 

*1 NAPOMENA: Prebivalište je mjesto u kojem se stranac na stalnom boravku nastanio s namjerom da u njemu živi, a boravište je mjesto u kojem boravi stranac na kratkotrajnom i privremenom boravku. 

Stranac na stalnom boravku dužan je prijaviti prebivalište i adresu stanovanja te promjenu prebivališta i adrese stanovanja u roku osam dana od promjene. 

Stranac na privremenom boravku dužan je prijaviti boravište i adresu stanovanja te promjenu boravišta i adrese stanovanja u roku tri dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od dana promjene boravišta ili adrese stanovanja. 

Stranac na kratkotrajnom boravku dužan je prijaviti boravište u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene adrese stanovanja, a u sljedećim slučajevima adresu stanovanja prijavljuju:

 • pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja strancima- u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja
 • pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, kada je stranac došao na plovilo na kojem će biti smješten-u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja
 • svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati-u roku od 12 sati od dolaska na vez
 • pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje-u roku od 12 sati od preuzimanja plovila
 • zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse koji primaju stranca na liječenje-u roku od 48 sati od dana prijema
 • osobe kojima stranci dolaze u posjet-u roku od 48 sati od dolaska stranca u posjet

Stranci koji dolaze stranim plovilima namijenjenim sportu i razonodi i koji se koriste smještajem na tim plovilima, dužni su prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Pravna i fizička osoba koja je u Republici Hrvatskoj iznajmila plovilo strancu, dužna je odmah obavijestiti pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge veza u luci nautičkog turizma, radi prijave boravišta.

Stranac na kratkotrajnom boravku, stranac na stalnom boravku i stranac na privremenom boravku dužni su odjaviti boravište, odnosno prebivalište stranca najkasnije prvog sljedećeg dana od odlaska stranca s adrese stanovanja, boravišta, odnosno prebivališta.

Prijave, kao i odjave boravišta/prebivališta ili promjena adrese stanovanja mogu se izvršiti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili se dostavljaju u elektroničkom obliku, putem interneta na propisani način za pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluge smještaja. Ostali Obrazac 8A mogu ispisati, ispuniti i odnijeti u policijsku postaju, odnosno upravu. 

Stranac na kratkotrajnom boravku (turistički boravak do 90 dana u 6 mjeseci), osobe kojima stranac dolazi u posjet te pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja stranaca, prijavu stranca mogu obaviti i putem turističke zajednice na području na kojem stranac boravi, a koju prijavu je turistička zajednica dužna dostaviti u roku od 24 sata od prijave stranca turističkoj zajednici.
*2 NAPOMENA: Promjenom adrese stanovanja smatra se samo promjena adrese unutar dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta. Ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta, radi se o promjeni prebivališta/boravišta.

*3 NAPOMENA: Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje prebivalište/boravište. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta, dužan je priložiti:

 • vlasnički list
 • ugovor o najmu
 • kupoprodajni ugovor
 • darovni ugovor i sl.

Uz navedene dokaze, može se zatražiti i uvjerenje o dodjeli kućnog broja.

Navedene dokaze nije obvezno priložiti ukoliko je smještaj osiguran kod pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja strancima.