početna > Savjeti > Što kad izgubim dokumente?

Što kad izgubim dokumente?

Korisni linkovi:
 

Gubitak ili nestanak osobne iskaznice


Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Policijska uprava ili postaja će nestalu osobnu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 20+50 kn), a građanin je dužan o svom trošku u roku od tri dana od dana primitka rješenja, navedeno rješenje dati oglasiti u «Narodnim novinama».

Nova osobna iskaznica izdat će se nakon što policijska uprava/postaja utvrdi da je rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom objavljeno u «Narodnim novinama».

Građanin je dužan prijaviti i pronalazak osobne iskaznice.

Gubitak ili nestanak putovnice


Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, nestala putna isprava rješenjem se proglašava nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20 + 50 kuna).

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin daje oglasiti u «Narodnim novinama» o svom trošku, nakon čega može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Problemi prilikom ulaska u države Europske unije zbog nestanka putovnice

Izgubili ste ili vam je ukradena putovnica, te zbog toga ne možete ulaziti u države Europske unije, jer su osobe koje su se poslužile vašim krivotvorenim putovnicama počinile kakav prijestup u nekoj od država EU, dovevši pri tom policijska i pravosudna tijela u zabludu u vezi svog identiteta, te su Vaši osobni podaci sa krivotvorenih isprava uneseni u evidencije, čime Vam je onemogućen ulazak u države Schengenskog sporazuma?

Stoga pred stranim policijskim i pravosudnim tijelima morate dokazati da niste kršili propise u nekim od država EU, već da su to počinile nepoznate osobe posluživši se krivotvorenim ispravama izdanim na Vaše ime?

Obratite se policijskoj postaji po mjestu prebivališta i podnesite zahtjev u kojem morate priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da ste suglasni za fotografiranje i daktiloskopiranje, kako bi se takav materijal putem međunarodne policijske suradnje, odnosno Interpola mogao dostaviti policiji strane države čija su tijela izrekla mjeru zabrane ulaska, a u svrhu njezina poništenja.

Zahtjev se ne naplaćuje.

Gubitak ili nestanak vozačke dozvole

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području vozačka dozvola nestala, odnosno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ga vodi u evidenciji

 • Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole se podnosi u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji
 • Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Podnositelj zahtjeva prilaže:

 • ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola
 • liječničko uvjerenje – ne starije od tri mjeseca – ukoliko je vozač navršio 65. godina života a vozačka dozvola koja je izgubljena je bila izdana bez prilaganja liječničkog uvjerenja*
 • jednu fotografiju veličine 30 x 35 mm
 • 50 kn u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.

* HR vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije se izdaje s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 65. godine života vozača. Vozaču koji će unutar roka od 10 godina od podnošenja zahtjeva za izdavanja vozačke dozvole navršiti 65 godina života, vozačka dozvola se izdaje do 65. godine života. Ali, ukoliko taj vozač uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole priloži zdravstveno uvjerenje, vozačka dozvola se izdaje s rokom sukladno priloženom zdravstvenom uvjerenju, odnosno na rok od 10 godina ukoliko u zdravstvenom uvjerenju nema vremenskog ograničenja, neovisno o dobnoj granici od 65 godina.  

Gubitak ili nestanak prometne dozvole


Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene.
Iznimka je da se gubitak prometne dozvole i registarskih pločica može prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji.


Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole vlasnik vozila podnosi policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji gdje je vozilo registrirano.

Za izdavanje nove prometne dozvole valja priložiti:
 • zahtjev za izdavanje izgubljenog dokumenta
 • osobnu iskaznicu
 • 50 kn upravne pristojbe
 • 35 kn uplaćenih putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB
 

Gubitak ili nestanak oružnog lista ili Europske oružne propusnice

Gubitak ili nestanak oružnog lista ili Europske oružne propusnice objavljuje se u "Narodnim novinama" na temelju Potvrde o nestanku isprave o oružju koju izdaje policijska uprava/policijska postaja prema mjestu prijavljenog prebivališta vlasnika oružja.           

Za izdavanje duplikata oružnog lista potrebni su:

 • izjava na koji način je došlo do gubitka ili nestanka oružnog lista 
 • zahtjev za registraciju oružja (Obrazac broj 3)
 • jedna fotografija veličine 30 x 35 mm
 • upravne pristojba u iznosu od 20 kn i 2 x 50 kuna
 • dokaz o izvršenoj uplati za obrazac novog oružnog lista u iznosu od 40 kuna, koji se uplaćuje na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.           

Za izdavanje duplikata Europske oružne propusnice potrebni su:

 • izjava na koji način je došlo do gubitka ili nestanka Europske oružne propusnice
 • zahtjev za registraciju oružja (Obrazac broj 3)            
 • jedna fotografija veličine 30 x 35 mm
 • dokaz o izvršenoj uplati za obrazac Europske oružne propusniceu iznosu od 45 kuna,  koji se uplaćuje na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.