POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO – POSAVSKA
Ivana Mažuranića 9, 35 000 Slavonski Brod, tel.: +385 35 211 111

Granični prijelazi

Područje državne granice koju nadzire granična policija Policijske uprave brodsko-posavske je državna granica sa Bosnom i Hercegovinom u ukupnoj dužini od 175 riječnih kilometara.

 
Granični prijelazi:
 
Postaja granične policije  Stara Gradiška   tel. 035/211 859

Međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije
Stara Gradiška-Bosanska Gradiška   tel. 035/211 939

Granični prijelaz za pogranični promet
Davor – Srbac   tel. 035/347 003
 
 
Postaja za graničnu kontrolu Slavonski Brod tel. 035/211 959 
Međunarodni cestovni granični prijelaz II. Kategorije
Slavonski Brod – Bosanski Brod   tel. 035/211 959
 
 
Policijska postaja Vrpolje   tel. 035/211 729  
Međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac   tel. 035/211 759 
 

Međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac   tel. 035/473 637 

Granični prijelaz za pogranični promet
Svilaj Donji Svilaj   tel. 035/475 124