Kosovo

 

Novija povijest Kosova

Kosovo jesredište srpske monarhije i pravoslavljau 13. stoljećui ostaje njen dio sve do Kosovske bitke 1389.godine kada pada pod tursku vlast. Za vrijeme turske vlasti kršćanskostanovništvo biva islamizirano, iseljava i općenito biva zamijenjeno muslimanskim Albancima, Turcima, ali i drugim narodima muslimanske vjere.

Turske vlasti se oslobađa nakon pet stoljeća, po završetku Prvog svjetskog rata kada ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije do 1941. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Kosovo i Metohija postaju sastavni dio SR Srbije s promjenjivim stupnjem autonomije.

 1980.godine Albanci prosvjedujui traže službeno ravnopravan status Kosova kao republike unutar SFR Jugoslavije. Krajem 1980-ih su uslijedili novi nemiri, što je rezultiralo slanjem novih milicijskih snaga na Kosovo. No, 1989.godine gubi status autonomne pokrajine u SFRJ, degradiran je Ustav Pokrajine. Srbija ipak, kao i za Vojvodinu, zadržava člana Predsjedništva SFRJ iz Kosova. Kao odgovor na ove poteze, skupina albanskih političara donosi „Ustav Republike Kosova“ u Kačaniku i proglašava neovisnost Kosova. Počinju sukobi s jugoslavenskim i srpskim vodstvom, a veliki dio albanskog življa bojkotira popis stanovništva 1991.kao i sve izbore održane od tada. Na referendumuiz 1992., koji Srbija ne priznaje, većina se izjašnjava za neovisnost. Kosovo 1992. sa Srbijom postaje dio Savezne Republike Jugoslavije.

Sukobi se zaoštravaju 1996.godine i eskaliraju u otvoreni građanski rat između Kosovske oslobodilačke armijei albanskih paramilitarnih jedinica s jedne strane i srpsko-jugoslavenskih snaga s druge. U ratu (1998.-1999.) izbjeglo je preko pola milijuna Albanaca i skoro 300.000 Srba i osalih, bilo je 12.000 mrtvih (9.000-10.000 Albanaca, 1.000-2.000 Srba, Roma, Bošnjakai drugih). 1999. godine NATOizvodi bombardiranje SRJ i preuzima Kosovo od jugoslavenskih snaga, a UN stavlja to područje pod svoj protektorat, donoseći rezoluciju 1244. Dolazi do veliko egzodusa preostalog ne-albanskog (uglavnom srpskog) stanovništva. Međuetnički su sukobi česti, kulminiraju protusrpskim neredima 17. ožujka2004.kada su nakon nerazjašnjenog ubojstvaalbanskoga dječaka skupine naoružanih Albanaca rušile crkve, manastire i državne institucije i uništavale srpska mjesta.

Od kolovoza2006., Kosovo je bilo „entitet pod privremenom međunarodnom upravom“ kojem je glavni grad Priština(alb.Prishtinë). 17. veljače2008.kosovska skupština proglasila je neovisnost, uz jamčenje prava srpskog i ostalih manjinskih naroda koji ondje žive. Tu odluku Srbijanije priznala, dok su neovisnost Kosova uskoro priznale SAD, Velika Britanija, Njemačkai druge zemlje, uključujući Hrvatsku.

Zbog svoje apsolutne većine, Albanciimaju potpunu vlast na Kosovu, uz iznimku dijelova nekoliko općina. Dio Srba(Kosovci) ne žele sudjelovati ni u kakvoj vladi koja nije vođena iz Beogradašto je trajan izvor napetosti između dva entiteta.


Opći geografski podaci 

Parlamentarna republika (pod međunarodnim nadzorom)

Glavni grad: Priština

Površina: 10 908 km²

Stanovništvo: oko 1,8 miliona (88%  Albanci, 8% Srbi)

Službeni jezici: albanski i srpski

Valuta: euro

Kosovo se nalazi na Balkanu. Okruženo je Makedonijom na jugoistoku, središnjom Srbijom na istoku i sjeveru, Albanijom na jugozapadu i Crnom Gorom na sjeverozapadu.
BDP po glavi stanovnika na Kosovu iznosi nešto preko 1100 eura i najniži je u jugoistočnoj Europi, a i gospodarski rast je slab. Nezaposlenost, procijenjena na 40%, predstavlja veliki problem. Nezaposlenost među mladima prelazi 60%. 
Na Kosovu je najveći prirodni prirast stanovništva u Europi, a najviše je izražen kod Albanaca i Hrvata.
Najalarmantnija je trgovinska bilanca, jer Kosovo gotovo ništa ne proizvodi. Izvoz pokriva samo 6% uvoza.   Gospodarstvo funkcionira gotovo sasvim kao potrošačko društvo koje se temelji na relativno sitnoj trgovini i malim obiteljskim poslovima. Nedovoljno novca ulaže se u gospodarske grane koje osiguravaju otvaranje radnih mjesta. Posebnu zabrinutost izaziva sektor poljoprivrede. Kosovo bi moglo proizvoditi dovoljno hrane za svoje potrebe ali poljoprivredni resursi nedovoljno su iskorišteni.
Vlada treba uložiti značajna sredstva u obrazovanje, jer Kosovo trenutno ima najnižu stopu pohađanja visokog obrazovanja u Europi. Na Kosovu je bila  i najveća stopa nepismenosti na području bivše SFRJ.
Naslućuje se još problema. Smanjenje misija UN-a, koje su potrošile nekih 2,6 milijardi eura na robu, osoblje i usluge u razdoblju od 1999. do 2006. godine, bit će ozbiljan udarac na gospodarstvo. To, zajedno sa sve manjim priljevima sredstava iz iseljeništva, predstavlja potencijalnu katastrofu. Kratkoročno gledajući, opstanak Kosova gotovo će sigurno ovisiti o Europsko uniji.
Kosovo je na puno načina još uvijek prilično izolirano. Međunarodna zajednica treba poticati značajnija ulaganja u cestovnu i željezničku povezanost. Smanjenje vremena prijevoza između Tirane i Prištine predstavlja prioritet.


EULEX -  misija Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu

Misija za uspostavu vladavine prava na Kosovu najveća je civilna misija koju je ikada pokrenula Europska unija sa zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom. Cilj je pomoći i podržati kosovske vlasti  u području vladavine prava, posebno policiji, sudstvu i carini. Misija na Kosovu ne upravlja već je to tehnička misija koja prati, savjetuje i  nadzire provođenje, a istovremeno zadržava ograničenu  izvršnu vlast. EULEX djeluje pod općim okvirom rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1244.
Misija treba pomoći Kosovskim tijelima sudbene vlasti i agencijama za provedbu zakona u njihovu napretku prema održivosti i odgovornosti, te dodatno pomoći u razvoju i jačanju neovisnog i multietničkog pravosudnog sustava, multietničke policije i carinske službe, čime se osigurava da su te službe slobodne od političkog uplitanja, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljom europskom praksom.

Policijski službenici MUP-a RH koji su sudjelovali u misiji:


1. Alen Perušić                       28.11.2008. - 2. 5.2009.
2. Daniel Runje                       9.12.2008. - 9.12.2009.
3. Marijana Patrlj-Popović      5.7.2009. - 5.7.2010.
4. Ivan Sučić                          5.7.2009. - 5.7.2010.
5. Mladen Kobašević             18.10.2009. - 18.10.2010.
6. Lidija Werhas                     31.1.2010. - 31.1.2011.
7. Alen Perušić                      17.11.2010. - 17.5.2012.
8. Damir Pasek                      17.11.2010. - 17.11.2011.
9. Damir Pintar                      17.11.2010.- 17.11.2011.
10. Tihana Kozlica                 31.1.2011. - 31.1.2012.


 UNMIK   
 

Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu uspostavljena je 10. lipnja 1999.  Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1244. Prema toj rezoluciji u mandatU UNMIK-a je bilo izvođenje osnovnih civilnih upravnih funkcija; promicanje uspostave značajne autonomije i samouprave na Kosovu; olakšavanje političkog procesa kako bi se utvrdio budući status Kosova; koordiniranje humanitarne pomoći, potpora u obnovi ključne infrastrukture; održavanje javnog reda i mira; promicanje ljudskih prava i
osiguravanje sigurnog i neometanog povratka svih izbjeglih i raseljenih osoba u svoje domove na Kosovu.
Prelaskom policijske komponente UNMIK-a u nadležnost EULEX-a zadnji policijski kontingent vraćen je u  Hrvatsku krajem siječnja 2009. godine. Misija UNMIK i danas djeluje na Kosovu, ali sa znatno izmijenjenim mandatom i smanjenim brojem osoblja.
 

Policijski službenici MUP-a RH  koji su sudjelovali u misiji:

1. Kornelia Jakupec                 5.5.2005. - 5.8.2006.      
2. Davor Javorski                     5.5.2005. -  5.8.2006.
3. Marijana Patrlj-Popović        5.7.2006. -  5.7.2007. 
4. Andrej Hegediš                     5.7.2006. -  5.7.2007.
5. Vjekoslav Majić                    21.8.2006. - 21.8.2007.
6. Krešimir Jurčević                 21.8.2006. - 21.8.2007.
7. Dean Čadonjić                     21.8.2006. - 21.8.2007.
8. Zdravko Peternel                 21.8.2006. - 21.8.2007.
9. Mario Radat                         21.8.2006. - 21.8.2007.      
10. Dejan Horvatiček               21.8.2006. - 21.8.2007.       
11. Eduard Bilić-Prcić              21.8.2006. - 21.8.2007.        
12. Dražen Pezer                     30.8.2007. - 30.8.2008.
13. Katarina Domitrović           30.8.2007. - 30.8.2008.
14. Zvonimir Pongrac              30.8.2007. - 30.8.2008.
15. Andrija Blažević                 30.8.2007. - 30.8.2008.
16. Dino Nemčić                      30.8.2007. - 30.8.2008.
17. Daniel Marjanović              30.8.2007. - 30.8.2008.
18. Tihomir Sabljak                  30.8.2007. - 30.8.2008.
19. Nuko Malagić                     30.8.2007. - 30.8.2008.
20. Saša Habibović                  30.8.2007. - 30.8.2008.
21. Anto Mijatović                     2.11.2007. -  2.11.2008.
22. Andrej Milovac                    2.11.2007. -  2.11.2008.
23. Alen Perušić                       2.11.2007. -  2.11.2008.
24. Vedran Pavlić                     2.11.2007. -  2.11.2008.
25. Gordan Vlahović                2.11.2007. -  2.11.2008.
26. Damir Pintar                      1.9.2008. - 25.1.2009.
27. Ivica Gernhardt                 1.9.2008. -  25.1.2009.
28. Nebojša Jeremić               1.9.2008. -  25.1.2009.
29. Tomislav Cukrov               1.9.2008. -  25.1.2009.
30. Maja Martinić                    1.9.2008. -  25.1.2009.
31. Marino Žagar                    1.9.2008. -  25.1.2009.
32. Marko Pijević                    1.9.2008. -  25.1.2009.
33. Damir Pišković                  1.9.2008. -  25.1.2009.
34. Damir Pasek                     1.9.2008. -  25.1.2009.


Vježba jedinice za brze intervencije u UNMIK-ovom policijskom centru u Prištini
U policijskoj postaji sa suradnicima Damir Pasek, Kosovo, 2010.
Posljednji hrvatski kontingent u misiji UNMIK

Neredi u Sjevernoj Mitovici, 2008
Neredi u Sjevernoj Mitovici, 2008
Neredi u Sjevernoj Mitovici, 2008

Katarina Domitrović s kosovskim policajcem u nadzoru prometa
Ivica Gernhardt, tijekom tečaja za borbenog spasitelja TAC MED P1 i P2
Hrvatski kontingent UNMIK Kosovo 2008

Hrvatski kontingent EULEX Kosovo, 2011.
Dodjela medalje za sudjelovanje u EULEX Kosovo, 2008. Alen Perušić
Daniel Runje i Javier Solana EULEX Kosovo, 2008.

Marko Džigumović na Kosovskoj policijskoj akademiji OESS misija, 2000.
Ivica Gernhardt, tijekom tečaja za borbenog spasitelja TAC MED P1 i P2, Kosovo 2008.
Ante Mijatović, tijekom tečaja za neposrednu VIP zaštittu CPU UNMIK