UPUTE O PROCEDURI: Izdavanje putne isprave

 
 

Prvi korak

NAPOMENA: U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu u žurnom postupku izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je putovnica nestala ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi. 


*1NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). 

Drugi korak

Na šalteru pošte / FINA-e / banke uplaćuje se*2

  • iznosa od 290 kuna za izdavanje biometrijske putovnice druge generacije u redovnom  postupku s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine  ili
  • iznosa od 375 kuna za izdavanje biometrijske putovnice druge generacije u žurnom postupku  s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine.

Građani mlađi od 21. godinu života kojima se biometrijska putovnica druge generacije izdaje s rokom važenja od 5 godina za putovnicu u redovnom postupku plaća iznos od 320 kuna, a 410 kuna za putovnicu u žurnom postupku.

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). 

Treći korak

  • Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se osobno*3 na šalteru za putne isprave, a osim zahtjeva potrebno je priložiti i
  • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo
  • dokaz o uplati u Državni proračun (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji):

- iznosa od 290 kuna za izdavanje biometrijske putovnice druge generacije u redovnom  postupku s rokom važenja do 31.  prosinca 2024. godine  ili

- iznosa od 375 kuna za izdavanje biometrijske putovnice druge generacije u žurnom postupku  s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine

- građani mlađi od 21. godinu života kojima se biometrijska putovnica druge generacije izdaje s rokom važenja od 5 godina za putovnicu u redovnom postupku plaća iznos od 320 kuna, a 410 kuna za putovnicu u žurnom postupku

  • upravnu pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 70 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220 kuna (20 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna*4 uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi)
  • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
  • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta)
  • za malodobnu djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih ili rodni list i domovnicu (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

Za malodobnu djecu, koja već ranije imaju izdanu putovnicu, a iz raspoložive dokumentacije nije moguće utvrditi podatak o roditeljima ili zakonskom zastupniku tražit će se i izvod iz matice rođenih ili rodni list.

*3 NAPOMENA: Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako su roditelji razvedeni zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu i preuzimanje izdane putne isprave može obaviti samo roditelj koji predoči odluku nadležnog suda kojom mu je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

*4 NAPOMENA: Kod uplate upravne pristojbe u iznosu od 200 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043.  
 

 

Četvrti korak

  • u policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP) u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave osobno se podiže putna isprava. PU/PP će izdati putnu ispravu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.