početna > Dokumenti > Registracija vozila > Nova prometna dozvola u slučaju dotrajalosti ili oštećenosti

Nova prometna dozvola u slučaju dotrajalosti ili oštećenosti

 

1. korak – uplata iznosa za obrazac prometne dozvole

Iznos od 35 kuna koji se plaća za obrazac prometne dozvole može se uplatiti putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

 

2. korak – policijska uprava/policijska postaja

 •  zamjena prometne dozvole obavlja se u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj je vozilo registrirano, pri čemu je potrebno donijeti:
  • staru prometnu dozvolu
  • upravnu pristojbu u biljezima, u iznosu od 50 kuna
  • dokaz o uplati iznosa od 35 kuna
  • osobnu iskaznicu vlasnika vozila ili opunomoćenika*2 iznos od 35 kn

  *2NAPOMENA: Zamjenu prometne dozvole može obaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.

  Za vozila koja su registrirana prije 1. srpnja 2013. godine vlasništvo se dokazuje prilaganjem knjižice vozila, dok se za vozila registrirana nakon navedenog datuma isto dokazuje prometnom dozvolom. Stoga je u slučaju kada se iz nekog razloga (npr. popunjenost, gubitak, oštećenost i sl.) izdaje nova prometna dozvola za vozila koja su registrirana prije 1. srpnja 2013. godine te stoga imaju izdanu i knjižicu vozila, potrebno predati knjižicu vozila u nadležnu policijsku upravu/postaju radi njenog povlačenja iz pravnog prometa, jer se nova prometna dozvola koristi i kao dokaz o vlasništvu vozila, odnosno zamjenjuje knjižicu vozila.