Natječaji

17.7.2015.

 REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012) i Dopune Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, Klasa: 112-01/15-01/3, Urbroj: 515-04-01-02/4-15-84 od 07. svibnja 2015. godine (Narodne novine, br. 52/2015), Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj pročitajte OVDJE.

Prilog javnog natječaja pročitajte OVDJE.


3.7.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 - pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje

OGLAS

 za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova u Upravi za upravne i inspekcijske poslove te u Službi za europske i međunarodne poslove i prevođenje u Odjelu za europske i međunarodne poslove

Oglas pročitajte OVDJE.