Ministarstvo unutarnjih poslova

Putovnica

1.1.1900.


 


Biometrijska putovnica Republike Hrvatske

 
ŠTO JE  BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?

Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.
 
 
ŠTO JE BIOMETRIJA?

Biometrija ili biometrijski identifikator je mjerljiva fizička značajka pojedinca koja se može upotrijebiti za potvrdu identiteta.

Biometrijski podaci sadržani u hrvatskoj e-putovnici su biometrijska slika lica i otisci dva prsta (lijevog i desnog kažiprsta).

 
ZAŠTO JE UVEDENA BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?

Biometrijska putovnica uvedena je zbog usklađivanja s međunarodnim standardima sigurnosti putnih dokumenata, kao elementa sigurnosti granica i putovanja.

Biometrijska putovnica ima značajne prednosti nad dosadašnjom hrvatskom putovnicom:
Biometrijska putovnica usklađena je s preporukama ICAO-a (Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva) i Uredbom Vijeća Europske unije broj: 2252/2004 od 13. prosinca 2004. godine, o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima, izdanim od strane zemalja članica Europske unije. Ova Uredba obvezuje države članice EU-a integrirati sliku lica u čip unutar putovnice najkasnije do lipnja 2006. godine, a za implementaciju otisaka prstiju rok je lipanj 2009. godine.
 
 
KAD JE REPUBLIKA HRVATSKA UVELA BIOMETRIJSKU PUTOVNICU?

Od 30. lipnja 2009. godine građani kojima je istekao rok važenja putovnice mogli su u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici 30, podnijeti zahtjev za biometrijskom putovnicom. 

U svim ostalim policijskim upravama i policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove, nakon što su se osigurali tehnički preduvjeti, biometrijske putovnice počele su se izdavati od 18. siječnja 2010. godine.

U prijelaznom razdoblju, a najduže do 18. siječnja 2010. godine, u svim policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove mogle su se ishoditi i putovnice koje su ranije bile u uporabi („stare“ putovnice).

U diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske, koji još nisu osigurali tehničke preduvjete za izdavanje biometrijskih putovnica, također su se mogle ishoditi "stare" putovnice, ali najduže do 29. lipnja 2010. godine.

Biometrijske putovnice, kao i dosadašnje putovnice, imaju rok važenja pet ili deset godina, ovisno o godinama života podnositelja zahtjeva. 
 
 
VAŽENJE „STARIH“ PUTOVNICA

Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica. One se mogu koristiti do isteka njihova roka važenja.
 
 
JE LI SE CIJENA PUTOVNICE POVEĆALA?
 

Da. Za izdavanje biometrijskih putovnica druge generacije u redovnom postupku s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine građani plaćaju 290 kuna. Za biometrijske putovnice druge generacije koje se izdaju u žurnom postupku s rokom važenja do 31. prosinca 2024. godine plaćaju 375 kuna.

Građani mlađi od 21. godinu života kojima se biometrijska putovnica druge generacije izdaje s rokom važenja od 5 godina za putovnicu u redovnom postupku plaća iznos od 320 kuna, a 410 kuna za putovnicu u žurnom postupku.

Na to se još dodaju i iznosi upravnih pristojbi koji se u postupcima izdavanja putnih isprava naplaćuju prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama (za izdavanje putovnica u redovnom postupku upravne pristojbe iznose 70 kuna - u državnim biljezima, a za izdavanje putovnica u žurnom postupku 220 kuna - 20 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna uplaćuje se posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi).

 
PO ČEMU SE BIOMETRIJSKA PUTOVNICA RAZLIKUJE OD „STARE“ PUTOVNICE?
 

Biometrijska putovnica, uz izmijenjeni sveukupni vizualni identitet, u sebi sadrži beskontaktni čip koji komunicira s inspekcijskim uređajem na graničnom prijelazu putem radiovalova. Putovnicu je potrebno adekvatno prisloniti na čitač kako bi bio ostvaren početak komunikacije.

Čip je smješten unutar višeslojne strukture same stranice s podacima vlasnika putovnice, koja je načinjena od specifičnog polimernog materijala, polikarbonata.

Na vanjskoj strani prednje korice putovnica ima srebrni logo (vidi sliku), simbol kojim se označava da putovnica u sebi sadrži čip.

  

KOJE PODATKE SADRŽI  BIOMETRIJSKA PUTOVNICA?
 
Unutar čipa putovnice pohranjuju se:

Biometrijski podaci spremljeni su samo unutar memorije čipa, a pristup njima zaštićen je odgovarajućim mehanizmom provjere autentičnosti.
 
 

KAKO SE PRIKUPLJAJU BIOMETRIJSKI PODACI GRAĐANA?

Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu biometrijske putovnice građani moraju priložiti jednu fotografiju specijalno pripremljenu za izradu biometrijske putovnice i dati otiske dva prsta (lijevog i desnog kažiprsta), skeniranjem na posebnim uređajima.

Fotografija se zajedno s ostalim podacima digitalno unosi u sustav i prilagođava potrebama spremanja u čip.

Slika lica i otisci prstiju moraju biti „uhvaćeni“/snimljeni na adekvatan način, kako bi udovoljili traženoj kvaliteti i mogućnosti ispravne verifikacije osobe na graničnim prijelazima.

Fotografi su upoznati s posebnim zahtjevima koje fotografije moraju ispunjavati, stoga kod fotografiranja napomenite da trebate fotografije radi izdavanja biometrijske putovnice.

 

KAKO SE ŠTITE OSOBNI PODACI GRAĐANA?

Osobni podaci građana zapisani su u čip putovnice na strogo definiran i siguran način. Podaci osobe se digitalno potpisuju i upisuju u čip, koji je korisniku nevidljiv jer se nalazi u strukturi materijala putovnice.

Podatke unutar čipa nemoguće je izmijeniti bez lakog otkrivanja namjere krivotvorenja. Osnova zaštite putovnice je digitalni certifikat kojim se osigurava vjerodostojnost dokumenta.

Uključivanje osnovne kontrole pristupa (BAC) u čip sprječava pristup čipu sve dok službenik na graničnom prijelazu ne očita strojno čitljivu zonu (MRZ) na stranici s podacima. Kako bi očitao čip, službenik granične policije fizički otvara Vašu putovnicu i elektronički skenira MRZ tako da Vašu putovnicu provuče kroz uređaj.

Za vrijeme provjere je onemogućeno „prisluškivanje“ i svako neautorizirano preuzimanje podataka od treće strane.

 
JE LI OBAVEZNO IMATI BIOMETRIJSKU PUTOVNICU ZA POSJET SAD-u ?
 
KAKO POSTUPATI S  BIOMETRIJSKOM PUTOVNICOM?
 
 
 

Izdavanje putovnice

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova.


U žurnom postupku, kada se radi o hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put i slično), putovnicu izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno na šalteru za izdavanje putovnica u policijskoj upravi/postaji, neovisno o prebivalištu građanina. Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako su roditelji razvedeni zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu i preuzimanje izdane putne isprave može obaviti samo roditelj koji predoči odluku nadležnog suda kojom mu je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

Građani mlađi od 21. godinu života kojima se biometrijska putovnica druge generacije izdaje s rokom važenja od 5 godina za putovnicu u redovnom postupku plaća iznos od 320 kuna, a 410 kuna za putovnicu u žurnom postupku.

*NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). Kod uplate upravne pristojbe u iznosu od 200 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043.  


Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.
 

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, nestala putna isprava rješenjem se proglašava nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20 + 50 kuna).

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin daje oglasiti u «Narodnim novinama» o svom trošku, nakon čega može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.    

 


povratakHalo policija