Ministarstvo unutarnjih poslova

Sisačko-moslavačka

1.1.1900.

Osoba zadužena za odnose s javnošću :

Natalija Mezak-Dolenčić  
Telefon:  044 / 560 104
Fax: 044 / 560 281
E-mail: sisacko-moslavacka@policija.hr

 

POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA
TELEFON
Sisak
Sisak
Kralja Tomislava 17

044/560 809;
044/560 811

Sunja
Sunja
Matije Gupca 34
044/560 639
Kutina
Kutina
Kralja Petra Krešimira IV bb

044/646 139;
044/646 111

Novska
Novska
Staroselska 3
044/646 438
044/646 439
Petrinja
Petrinja
Ivana Mažuranića 5a
044/560 510
044/560 539
Glina
Glina
Tomislava Roma 1
044/560 989
 
Dvor
Dvor
Trg bana J. Jelačića 6
044/560 039
Hrvatska Kostajnica
Hrvatska Kostajnica
Ante Starčevića 2
044/560 739
Gvozd
Gvozd
Trg dr. Franje Tuđmana 5
044/560 939
Postaja prometne policije Sisak
Sisak
Marijana Cvetkovića 8
044/560 480
044/560 489
Postaja prometne policije Kutina
Kutina
Kralja Petra Krešimira IV bb

044/646 339;
044/646 320


povratakHalo policija